โปรโมชั่นล่าสุด

Training Education for Sales and Services

ที่สุดของการฝึกอบรมการขายและการบริการ

"รูบิค ก็เหมือนชีวิตคน"

ชีวิตคนเราตอนเกิดมาก็เหมือนรูบิคที่ยังไม่ได้เล่น มีสีต่างๆปนกัน ไม่มีทิศทางชัดเจน แต่เมื่อมีแนวทางที่ถูกต้อง มีหลักการมานำ จากสีที่ปนกันมั่วจะค่อยๆกลายมาเป็นรูปทรงที่มีทิศทาง ดูงดงามขึ้น จนเมื่อถึงเวลาที่สมควรก็จะกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ มีด้านละสีงดงาม นั้นก็คือการประสบความสำเร็จ ดังนั้นแนวคิดของสถาบันเราก็คือการเป็นตัวช่วย เป็นหลักการและแนวทางในการที่จะแก้ปัญหารูบิคนั้น จนกลายเป็นรูบิคที่สมบูรณ์ในที่สุด


การให้บริการ (Our Services)

1) Training ฝึกอบรมการขาย การตลาด และการบริการ ทั้งอบรมภายใน (In house) และอบรมภายนอก (Public)
2) Consulting ที่ปรึกษาธุรกิจ รับวางแผน จัดวางกลยุทธ์การขาย การตลาด และการบริการ พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ


วิสัยทัศน์

Tess Training ต้องการเป็นตัวต่อชิ้นสำคัญที่จะเชื่อมโยงปัจจุบันและอนาคตจากบุคคลากรที่ขาดประสบการณ์ให้กลายเป็นบุคลากรชั้นเยี่ยมที่พร้อมปฏิบัติงานจริงได้อย่างเต็มภาคภูมิ

พันธกิจ

พัฒนาบุคคลากรที่ต้องการเพิ่มประการณ์และแนวทาง ด้านการขาย การตลาด การบริการ และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถอย่างแข็งแกร่งที่สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างเต็มภาคภูมิ

วิทยากรมีประสบการณ์ชั้นเยี่ยม เพื่อให้คำสอนและคำปรึกษาทุกธุรกิจให้ตอบโจทย์และก้าวไปได้อย่างมั่นคง

พัฒนาการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกขั้นตอนมีประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าอบรมอย่างรู้ใจ และมีการติดตามผลหลังการอบรมเพื่อผลักดันให้ผู้เข้่าอบรมได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่


ตัวอย่างลูกค้าที่ไว้วางใจ Tess Training
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชียงใหม่
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
ธนาคารพงสะหวัน ลาว
บริษัท ตุ้ยการันตี จำกัด
TOTO (Thailand)
บริษัท ไทยเที่ยวนอกทัวร์ จำกัด
บริษัท บีเอ็นเค มิวสิคมอล จำกัด
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
บริษัท สยามซีนิท แฟบริค จำกัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
​ไอดีพี เอดูเคชั่น
บริษัท เฟรช คาร์ จำกัด
อาร์มสตรองรับเบอร์
บริษัท สยามสปอร์ต เทเลวิชั่น จำกัด
บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์
โรงพยาบาลเจตนิน
บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
Eucerin ยูเซอริน
และอื่นๆ อีกมากมาย

ผลงานล่าสุด

ฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อบรมสารปนเปื้อน โดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม


ฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อบรมสารปนเปื้อน โดยอาจารย์พิทักษ์ บุญชม

Last Update 2018-08-22 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร ServiceMind การบริการให้เหนือระดับโดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรมหลักสูตร ServiceMind การบริการให้เหนือระดับโดยวิทยากร อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-08-21 | Post by Admin

อบรมหลักสูตร HrfornonHrการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารโดยวิทยากร อาจารย์สันติชัย อินทรอ่อน


อบรมหลักสูตร HrfornonHrการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับผู้บริหารโดยวิทยากร อาจารย์สันติชัย อินทรอ่อน

Last Update 2018-08-21 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร ระบบไฮโดรริกขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์


หลักสูตร ระบบไฮโดรริกขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ณรงค์

Last Update 2018-08-18 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน รุ่นที่ 2 โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี


หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี

Last Update 2018-08-18 | Post by Admin

ฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงานโดยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ประกาสิต


ฝึกอบรมหลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงานโดยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ประกาสิต

Last Update 2018-08-18 | Post by Admin

Public Training หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่ โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่ โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-08-15 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร เทคนิคการขายทลายเป้าโดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร เทคนิคการขายทลายเป้าโดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-08-08 | Post by Admin

Public Training หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยอาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ


หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร โดยอาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

Last Update 2018-08-08 | Post by Admin

Public Training หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารย์สันติชัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR


หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยอาจารย์สันติชัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR

Last Update 2018-08-07 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร การสื่อสารและการเจรจาเพื่อการบริการ โรงพยาบาลนครธน


หลักสูตร การสื่อสารและการเจรจาเพื่อการบริการ โรงพยาบาลนครธน

Last Update 2018-08-07 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี


อบรม หลักสูตร ชีวิตเป็นสุขสนุกกับงาน โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี

Last Update 2018-08-04 | Post by Admin

Publlc Training หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายนักขายgenY โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายนักขายgenY โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-07-26 | Post by Admin

Public Training หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี


หลักสูตร การบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน โดยอาจารย์ประกาสิต สพฤกษ์ศรี

Last Update 2018-07-23 | Post by Admin

Public Training หลักสูตร เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร เทคนิคการขายเพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-07-23 | Post by Admin

In House Training อบรม เทคนิคการนำเสนอProduct ทางการเงิน โดยอ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


อบรม เทคนิคการนำเสนอProduct ทางการเงิน โดยอ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-07-15 | Post by Admin

In House Training อบรมหลักสูตร ด้านโรงงาน โดย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง


อบรมหลักสูตร ด้านโรงงาน โดย ดร.ณรงค์ ตู้ทอง

Last Update 2018-07-13 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-07-12 | Post by Admin

In House Training หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล


หลักสูตร การบริการด้วยใจ โดย อ.ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-07-10 | Post by Admin

In House Training อบรมหลักสูตร เจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างเหนือชั้น


อบรมหลักสูตร เจรจาต่อรอง และปิดการขายอย่างเหนือชั้น

Last Update 2018-05-10 | Post by Admin

In House Training อบรมหลักสูตร Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Last Update 2018-05-09 | Post by Admin

อบรมฟรี สุดยอดการเป็นวิทยากร Train the Trainer


อบรม หลักสูตร สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER

Last Update 2018-05-08 | Post by Admin

In House Training อบรมหลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายและการบริการ


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-01-22 | Post by Admin

In House Training อบรมหลักสูตร การบริหารการจัดการข้อร้องเรียน รุ่นที่ 1-8


อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Last Update 2018-01-12 | Post by Admin

In Houseหลักสูตร สร้างความสัมพันธ์ในองค์กร SWOT แผนแม่บท และกลยุทธ์ วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560


สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Last Update 2017-12-27 | Post by Admin

Public หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร อ.สัจพล ส่งสมบุญ 23 ส.ค. 60


อบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร อ.สัจพล ส่งสมบุญ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

Last Update 2017-08-23 | Post by Admin

อยากเป็นยอดนักขาย? ต้องโฟกัสให้ถูกจุด


คำพูดคือสิ่งที่ทรงพลังที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกค้า คำพูดที่ดีอาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของของเราได้ไม่ยาก แต่หลายครั้งเรากลับ พบว่างานขายไม่ได้ราบรื่น ทั้งที่ตัวเราเองก็ตรวจสอบกระบวนการโน้มน้าวใจเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

Last Update 2017-06-28 | Post by Admin

อยากเป็นยอดนักขาย? ต้องโฟกัสให้ถูกจุด


คำพูดคือสิ่งที่ทรงพลังที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกค้า คำพูดที่ดีอาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อของของเราได้ไม่ยาก แต่หลายครั้งเรากลับ พบว่างานขายไม่ได้ราบรื่น ทั้งที่ตัวเราเองก็ตรวจสอบกระบวนการโน้มน้าวใจเหล่านั้นเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม

Last Update 2017-06-28 | Post by Admin

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การขาย การตลาด การบริการ
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง
โปรโมชั่นอบรมการขาย
Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน