โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training Service Delight การบริการเหนือความคาดหมาย อ.ประเสริฐ

ราคา 3900 บาท


Service Delight : การบริการเหนือความคาดหมาย

 

 หัวข้อการบรรยาย

 บริการในแบบที่ลูกค้ายุคปัจจุบันต้องการ

ปรับมาตรฐานการบริการสู่การสร้างสิ่งที่แตกต่าง

แนวคิดสู่การสร้างความต่างที่พึงพอใจเหนือความคาดหมาย

บุคลิกภาพที่เข้าถึงจุดสัมผัส

บริการและความใส่ใจด้วย Service mind

Service Delight บริการที่เหนือความคาดหมาย

ขั้นตอนการทำ Service Delight

จุดสัมผัสของการบริการสามารถสร้างความประทับใจได้

ขอบเขตในการทำบริการให้ประทับใจ

สังเกตจุดสัมผัสของลูกค้า

เกณฑ์การวัดระดับการบริการที่เหนือความคาดหมาย

สรุปการอบรม

 

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

สถานที่อบรมโรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369099-162-9559098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

สอบถามข้อมูลผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills