โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร สร้างยอดขายยุคใหม่ อ.ประเสริฐ

ราคา 1500 บาท


 

เปิดรับสมัคร สร้างยอดขายยุคใหม่ CoVID-19 

เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ

เน้นการวิเคราะห์และอัพยอดขาย ต่อเนื่องและต่อยอด

 

  

วัตถุประสงค์

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงแนวทางการขายในยุค new normal

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการตลาดและการขายสมัยใหม่ที่ต้องเผชิญกับวิกฤติไวรัสที่ทำให้การขายเกิดความไม่ราบรื่น

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นถึงความท้าทายใหม่ๆ ที่เผชิญอยู่ตรงหน้า

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาเครื่องมือทางการขายใหม่ๆ ในการสร้างโอกาส

 

หลักการและเหตุผล

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีโอกาสเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดมีผลกระทบไปสู่เศรษฐกิจและตลาดโลก ทำให้องค์กรทุกองค์กรมีความตื่นตัวถึงความล้าช้าของตนเอง บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรถูกหยิบยกมาพูดอีกครั้ง ทำให้องค์กรมีการขยับตัวให้ไวยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองลูกค้าที่นับวันจะมีโอกาสถูกแย่งชิงไปได้ง่ายๆ จากการกระโดดเข้ามาของคู่แข่งในตลาดอย่างมากมาย หน้าที่นี้จึงไม่พ้นหน่วยสำคัญขององค์กรคือ ฝ่ายขายที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และยกระดับแนวทางการขายของตนเองให้เกิดความสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักขายในยุคใหม่ต้องเก่งทั้งเครื่องมือ กระบวนการ สายสัมพันธ์และกำลังใจ นี่จึงเป็นสิ่งท้าทายความกระตือรือร้นอีกครั้งของนักขายในยุคใหม่ว่าใครจะเป็นผู้ได้ลูกค้าที่มีอยู่ไปครอง

  

หัวข้อบรรยาย

9:00-10:30

สถานการณ์ลูกค้าและการตัดสินใจซื้อที่เปลี่ยนไปในโลกหลังวิกฤติ

•     5 ข้อการขายในโลกปัจจุบัน ที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป

•     หลักการสำคัญของแนวคิด Customer Centric และ Marketing 5.0 (คนทุกยุคเปลี่ยนไปแล้ว)

•     โครงสร้างการขายเชิงรุกที่บุกลูกค้าอย่างเหนือชั้นแบบ O2O

•     กรณีศึกษา การขายของโลกยุคใหม่ทั้งแบบ B2B, B2C

•     Workshop การปรับตัวเองในเชิงการขายเพื่อมุ่งลูกค้า

10:45-12:00

การทำตลาดและการขายในช่วงวิกฤต

•     ขั้นตอนการออกแบบแนวคิดเพื่อการปรับตัวสู่การทำงานยุคใหม่

•     การตลาดยุค New Normal และแนวทางการผสาน O2O

•     การทำ O2O Sales and Marketing กรณีศึกษา

•     Workshop คุณจะปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้เท่าทันกับลูกค้ายุคใหม่

 

 

 

 

 

มีหลายรอบให้เลือก เวลาอบรม 13.00-16.00 

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills