โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

Online Zoom หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง (14 ก.ค. 65 /9-12น.) อ.ประเสริฐ

ราคา 1500 บาท


 

หลักสูตร เทคนิคการขายออนไลน์อย่างไรให้ปัง

 

หลักการและเหตุผล

การขายยุคปัจจุบันมีความแตกต่างมากกว่าการขายในอดีต เพราะเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างโลกออนไลน์เป็นต้นกำเนิดของการขายไร้พรมแดนที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและการขายให้บรรจบถึงกันได้อย่างไร้เงื่อนไข ประจวบเหมาะไปกับพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไป ทำให้การค้นหาสิ่งใหม่เป็นเรื่องท้าทาย คนเริ่มที่จะเห็นประโยชน์ในเรื่องของการซื้อขาย โดยไม่จำเป็นต้องผูกสัมพันธ์กับใคร

ดังนั้นในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งร้านกาแฟยังสามารถแย่งลูกค้ากันได้ นับประสาอะไรกับนักขายที่จะไม่ถูกแย่งกัน ฉันใดฉันนั้น การขายในยุคนี้จึงไม่ใช่การขายเชิงรับ หากแต่เป็นการขายเชิงรุกในโลกออนไลน์ที่ต้องเข้าหาลูกค้าติดตามลูกค้ามากกว่าแต่ก่อน หลักสูตรนี้จะเปลี่ยนแปลงการขายออนไลน์ของเราให้ตอบสนองลุกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเข้าจการผลักดันให้เกิดยอดขาย

 

วัตถุประสงค์

•     เพื่อให้นักขายเข้าใจและตระหนักถึงคำว่า ขายยุคใหม่สร้างยอดด้วยออนไลน์

•     เพื่อให้นักขายเข้าใจถึงสภาพของการขายและการตลาดที่มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

•     เพื่อสร้างสรรค์การคิดให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นการขายปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

•     เพื่อพัฒนาศักยภาพนักขายในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

•     เพื่อให้นักขายได้ศึกษาเทคนิคการจัดการข้อโต้แย้ง และข้อข้องใจ

•     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อให้เกิดโอกาสทางการขายที่มากขึ้น

  

หัวข้อบรรยาย

•     การตลาดออนไลน์ที่ดีสู่การขายที่ยั่งยืน

•     หน้าที่ของการตลาดและองค์ประกอบสำคัญในการทำตลาดออนไลน์

•     กระบวนการทางการตลาดและขั้นตอนในการทำการตลาด

•     การกำหนดตลาดออนไลน์ด้วย STP

•     กรณีศึกษา การกำหนดตลาดด้วย STP และการกำหนดเครื่องมือที่ต้องใช้

•     Workshop การทำตลาดที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย

•     การขายและกฎเหล็กการขาย

•     หลักการสร้างยอดขายมหาศาลด้วยจิตวิทยาสินค้าและราคา

•     การขายที่ดีต้องอาศัยกลไกทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย

•     Workshop นักขายเชื่อมโยงแนวทางการตลาดเพื่อต่อยอดโอกาสทางการขายด้วยจิตวิทยา

•     แนวคิดการบริการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้ปัง

•     การขายอยู่ที่ความสัมพันธ์และการบริการที่ดี (รูปแบบการแนะนำสินค้า(รีวิว) บริการและการเอาใจใส่ในปัญหาลูกค้า)

•     หัวใจของการขายออนไลน์คือ การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี

•     ปัญหาการขายออนไลน์ที่ทำให้การซื้อขายสะดุด

•     หลักการขจัดอุปสรรคและความลังเลของลูกค้าเพื่อให้การขายเกิดความต่อเนื่อง

•     Workshop การปรับกลยุทธ์ออนไลน์ให้ขายได้มากขึ้น

•     ขั้นตอนการปิดการขายออนไลน์

•     เทคนิคการตอบข้อโต้แย้งเพื่อปิดการขาย

•     กรณีศึกษา การขจัดข้อข้องใจและประเด็นคำถามที่พบบ่อย

•     Workshop การแก้ไขปัญหาทางการขายและการขจัดข้อข้องใจ

•     ถาม-ตอบ

•     สรุปการบรรยาย

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 9.00-12.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคาท่านละ 1,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills