โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การเตรียมตัวสู่การทำ DIGITAL TRANSFORMATION ธุรกิจ อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร การเตรียมตัวสู่การทำ Digital Transformation ธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์มากขึ้นและตอบสนองความจำเป็นของผู้บริโภคอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือรายย่อยจะมีปริมาณมากขึ้นอย่างทวีคูณ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักการค้าธุรกิจยุค Digital Transformation” เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวการร้านค้าออนไลน์, เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ที่มีการนำเครื่องมือ Digital & Technology อันหลากหลายมาสอดประสานด้วยนวัตกรรมข้อมูลทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมั่นคง

 

หัวข้ออบรม

1. องค์ประกอบผลกระทบและโอกาสยุค Digital Transformation

เวลา 09.00 – 10.30     บรรยายเรื่อง นวัตกรรมดิจิตอลกับโอกาสการค้า

เทคโนโลยีดิจิตอลในยุค Metaverse และการก้าวกระโดดของภาคธุรกิจ

สื่อและนวัตกรรมดิจิตอลต่อการวางแผนธุรกิจ

เปิดโลก MarTech ประโยชน์จากการใช้เครื่องมือในภาคธุรกิจ

เวลา 10.30 – 12.00     บรรยายเรื่อง Data-Driven & Digital Platform

หน้าที่และบทบาทของ Data-Driven แต่ละประเภท

กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล

Digital & Transformation ในภาคธุรกิจระดับ SME

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

2. การวางแผนเข้าถึงตลาดและผู้ซื้อด้วยกลยุทธ์เครื่องมือดิจิตอล

เวลา 13.00 – 14.30     บรรยายเรื่อง Customer Journey Analysis

การค้นหา BIG Data และแปลงเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การใช้ Social Listing Tools และเครื่องมือบนโลกดิจิตอล

วางแผนธุรกิจและการตลาดด้วย Customer Journey Mapping

เวลา 14.30 – 16.00     บรรยายเรื่อง การ Transformation ธุรกิจในยุค Digital

                    เปลี่ยนแปลง Customer Experience ของผู้บริโภค

เปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล

                    สิ่งที่ควรพิจารณาในการทำ Digital Transformation จากข้อมูลทางธุรกิจ

 

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills