โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1599 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1599 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training การใช้ BIG DATA เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร “การใช้ Big Data เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ”

 

หลักการและเหตุผล

ธุรกิจยุคปัจจุบัน ล้วนเจออุปสรรคทางด้านเงินเฟ้อพุ่งตัวอย่างก้าวกระโดด และพฤติกรรมผู้ซื้อ-ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องของการค้าออนไลน์มากขึ้นและตอบสนองความจำเป็น เนื่องจากผู้บริโภคอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้าถึงการค้า,สร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดรายได้ต่อธุรกิจทุกระดับได้ง่ายขึ้น แต่สำหรับยุคของการแข่งขันออนไลน์ ที่มีผู้ประกอบการหลากหลายระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือรายย่อยจะมีปริมาณมากขึ้นอย่างทวีคูณ แต่ผลิตภัณฑ์ต่างๆกับไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการให้ผู้เริ่มต้นก้าวสู่การเป็น “นักวางแผนการตลาดและธุรกิจคือดิจิตอล เข้าใจถึงเครื่องมือและบริหารจัดการเกี่ยวการนำเครื่องมือทางด้าน Big Data และ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ยุคใหม่ ให้เกิดห่วงโซ่อุปทานในระยะยาว ที่สามารถเติบโตและแก้ไขปัญหาผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ

 

หัวข้ออบรม

1. รู้จักประเภทของ Big Data และการนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อ

เวลา 09.00 – 10.30    

บรรยายเรื่อง คำสำคัญและประเภทของ BIG DATA ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

ความสำคัญของ Big Data และการวิเคราะห์ข้อมูลสู่ภาคธุรกิจ

การสร้างและการนำ Big Data มาใช้ด้วยตนเอง

แนวทางและเครื่องมือ และเทรนด์ใหม่ๆ บนโลกการค้าออนไลน์

เวลา 10.30 – 12.00    

บรรยายเรื่อง กลยุทธ์การสร้างความสำคัญจากออนไลน์สู่ CRM

การดึงและสร้างคอนเทนต์จากผลิตภัณฑ์ ทำได้อย่างไร

การวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการสร้าง Mention และ Engagement

 

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

2. การใช้เครื่องมือทางด้าน Customer Analytics เพื่อเชื่อมโยงออนไลน์ และออฟไลน์

เวลา 13.00 – 14.30    

สร้างความเข้าใจตลาดผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อด้วย Customer Analytics

ขั้นตอนของผู้ซื้อด้วยแผน Customer Decision Process

การนำ Google Keyword Planner มาประยุกต์ใช้จับ “เทรนด”

กลยุทธ์การดึงสู่ CRM Strategy Management

เวลา 14.30 – 16.00    

ประโยชน์ของเครื่องมือ Social Listening Tools

เพื่อสร้างความเข้าใจผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ                       

รู้จักและเข้าใจการใช้เครื่องมือ Social Listening Analytics

การ Predictive ข้อมูลและเชื่อมสู่ Prescriptive เพื่อแก้ไขธุรกิจยุคเงินเฟ้อ-ค่าครองชีพสูง 

การพยากรณ์และแนวโน้มพฤติกรรม เพื่อวางแผนธุรกิจ-การตลาด

 

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills