โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

คอร์สอบรมการขาย

InHouse Training วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE อ.วรเกษมสันต์

ราคา 3900 บาท


 

หลักสูตร “วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (Data Science”

 

หลักการและเหตุผล

สภาวะการค้าและการลงทุนทางธุรกิจ ล้วนมีสภาวะความเสี่ยงทั้งสิ้น, ผู้ประกอบการจึงต้องรู้จักและประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการผลิต, การตลาด, การลงทุน หรือแม้แต่การนำเข้าส่งออกของผู้ประกอบการไทย และทั่วโลก กำลังเผชิญกับปัญหาอัน

ด้วยเหตุผลนี้เราสามารถนำนวัตกรรมข้อมูลขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ระดับสูง นำมาพยากรณ์แนวโน้มตลาดและความต้องการมวลรวม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

 

วัตถุประสงค์

ทำให้เข้าใจแรงกดดันที่เป็นความเสี่ยงของธุรกิจ และวางแผนได้อย่างมีชั้นเชิงกลยุทธ์ ด้วยการนำนวัตกรรมข้อมูล (Data Science) เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน Business มาปรับใช้เพื่อลดความเสี่ยงและวิกฤติทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

หัวข้ออบรม

1. ความหมายและประเภทของความเสี่ยงแต่ละรูปแบบ

เวลา 09.00 – 10.30    

บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงทางธุรกิจ - การตลาดยุคปัจจุบัน (2022)

เจาะลึกความเสี่ยงทางด้านการตลาด

แนวทางการบริหารความเสี่ยงคลังสินค้าแบบลีน

เวลา 10.30 – 12.00    

บรรยายเรื่อง ความจำเป็นของนวัตกรรมข้อมูล

เหตุผลทางธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้ Big Data

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ

 

เวลา 12.00 – 13.00     พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

2. การใช้ศาสตร์นวัตกรรมข้อมูลเพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้ซื้อยุคใหม่

เวลา 13.00 – 14.30    

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์โปรไฟล์กลุ่มลูกค้า

การนำโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อวางแผน Customer Journey ของผู้ซื้อ

การนำ Big Data วิเคราะห์และตรวจสอบตลาด

เวลา 14.30 – 16.00    

การพยากรณ์ด้วยนวัตกรรมข้อมูลคุ้มค่ากับการลงทุน

การเลือกใช้ข้อมูล Primary และ Secondary เพื่อวางแผนการลงุทน

เชื่อมโยง KPI สู่ความคุ้มค่าทางธุรกิจ-การตลาดด้วย ROI

การวางแผนฉุกเฉินจากนวัตกรรมข้อมูล

 

อบรมแบบพบอาจารย์ เชิญวิทยากรไปบรรยายที่บริษัท

จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

…………………………………………………………………………………………..

 

 

โปรโมชั่นล่าสุด
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท
โปรโมชั่นอบรมการขาย
In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills