โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 1651 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1651 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565

วันหมดอายุ: 31 ธันวาคม 2569


Promotion Public Training 2022

โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565

 

 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า Spin Selling (9 มิ.ย. 65 65) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคการขายที่โน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ(10 มิ.ย. 65) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
InHouse Training การใช้ BIG DATA เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ อ.วรเกษมสันต์