โปรโมชั่นล่าสุด

โปรโมชั่นอบรมการขาย

อบรม Online กรกฎาคม 64 ท่านละ 1500 บาท

วันหมดอายุ: 07 มิถุนายน 2564


 

หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคปิดการขายลูกค้านิติบุคคล (25 ต.ค. 64) อ.รัชเดช
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (27 ต.ค. 64 /13-16น.) อ.สุกิจ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น (27 ต.ค. 64 /9-16น.) อ.ประเสริฐ