โปรโมชั่นล่าสุด

เหลืออีก 5 วัน - 

อบรมการขาย Online มกราคม 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 33 วัน - 

อบรมการขาย Online กุมภาพันธ์ 2565 ท่านละ 1500 บาท    

เหลืออีก 1800 วัน - 

In House Training หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills     

เหลืออีก 1800 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ     

เหลืออีก 1800 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร ทักษะทั่วไป คอมพิวเตอร์ ภาษา วิชาชีพเฉพาะทาง     

เหลืออีก 1800 วัน - 

Promotion โปรโมชั่น อบรมภายในองค์กร อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทางโรงงาน     

เหลืออีก 1800 วัน - 

Promotion Public Training 2022 โปรโมชั่น อบรมภายนอกองค์กร 2565    

โปรโมชั่นอบรมการขาย

วันหมดอายุ:  ธันวาคม 543


หลักสูตรล่าสุด ด้านการขาย
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online/ Onsite เทคนิคการขาย เพื่ือการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ Update 2022 (31 ม.ค. 65 /9-16น.) อ.ประเสริฐ
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร ยุทธวิธีการขายสินค้าอุตสาหกรรมให้ยอดขายทะลุเป้า (4 ก.พ. 65) พท.ดร.ธธีร์ธร
ฝึกอบรมการขายและบริการ
Online Zoom หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (4 ก.พ. 65) อ.ชาคร